Skip to Content

Inloggen

Vanaf deze site kunnen lesgevers van opleidingsonderdelen behorend tot de masteropleidingen in de Bio-ingenierswetenschappen meedelen op welke data binnen de examenperiode zij geen examens kunnen afnemen.
 
Studentenvertegenwoordigers en het personeel dat betrokken is bij het opstellen van de examenroosters kunnen hier deze informatie raadplegen.
 
Inloggen doet u met uw UGent-account.