Skip to Content

Inleiding

Via deze site kunnen na inloggen en binnen de periodes zoals vastgelegd in de facultaire regelgeving :
 

  • masterproefonderwerpen aangebracht, gekozen en toegekend worden, en de resulterende keuzelijsten geraadpleegd worden;
  • definitieve masterproefgegevens worden ingediend/geactualiseerd , op basis waarvan geïnteresseerden zich kandidaat kunnen stellen als lid van een of meerdere leescommissies, en promotoren een voorstel voor leescommissies kunnen indienen.

 
De informatie wordt door de administratie gebruikt om lijsten aan te leveren voor de opleidingscommissies, en voor praktische toepassingen (regelingen verdediging, gegevens voor curricula en elektronisch indienen,  correspondentie)
 
Bepaalde informatie is binnen vastgelegde periodes ook vrij raadpleegbaar (zonder inloggen)
 
De volledige regelgeving omtrent de procedure masterproeven vindt u in de facultaire webpagina’s